leżeć


leżeć
Odpowiadać komuś; być lubianym
Eng. To suit one or appeal to one; to like, enjoy, or delight

Słownik Polskiego slangu. . 2012.

Look at other dictionaries:

  • leżeć — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIa, leżećżę, leżećży, leżećżał, leżećżeli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} o ludziach i zwierzętach: zajmować pozycję poziomą, być wyciągniętym na czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Leżeć na… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • leżeć — 1. Coś leży komuś na sercu «coś kogoś obchodzi, ktoś bardzo coś przeżywa, bardzo o coś się martwi»: Chcemy tą imprezą zintegrować wszystkich tych ludzi, którym leży na sercu ochrona środowiska. GWr 18/04/2000. 2. Coś leży na ulicy, przestarz. na… …   Słownik frazeologiczny

  • leżeć — ndk VIIb, leżećżę, leżećżysz, leż, leżećżał, leżećżeli 1. «zachowywać pozycję poziomą, być na czymś poziomo wyciągniętym» Leżeć na tapczanie, wersalce. Leżeć w łóżku. Leżeć na wznak, pokotem. Leżeć do góry brzuchem. ◊ Leżeć w szpitalu, klinice… …   Słownik języka polskiego

  • leżeć bykiem — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} nic nie robić, leniuchować, próżnować; leżeć do góry brzuchem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Woli brać zasiłek i leżeć bykiem, niż iść do roboty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • leżeć plackiem — {{/stl 13}}{{stl 7}} leżeć nieruchomo przez dłuższy czas : {{/stl 7}}{{stl 10}}Powaliła mnie grypa i po bańkach trzy dni leżałem plackiem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • leżeć [lec] w gruzach — {{/stl 13}}{{stl 33}} być, zostać zburzonym, zniszczonym, unicestwionym :{{/stl 33}}{{stl 10}}Centrum miasta nawiedzonego trzęsieniem ziemi leży w gruzach. Czyjeś marzenia legły w gruzach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • leżeć (martwym) bykiem — {{/stl 13}}{{stl 33}} odnosić niepowodzenia, ponosić porażkę, nie osiągać wyników; pozostawać w fatalnym stanie :{{/stl 33}}{{stl 10}}Gospodarka rolna leży martwym bykiem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • leżeć odłogiem — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tylko o uprawie ziemi: jakiegoś pola nie orze się ani nie obsiewa : {{/stl 7}}{{stl 10}}We wschodniej części kraju setki hektarów leżą odłogiem. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • leżeć w grobie — {{/stl 13}}{{stl 7}} być martwym, pochowanym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Od pół roku leżał w grobie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • leżeć [wylegiwać się] do góry brzuchem — {{/stl 13}}{{stl 33}} z własnego wyboru nie zajmować się żadną pracą; próżnować :{{/stl 33}}{{stl 10}}Inni harowali, a on leżał do góry brzuchem. Do południa wylegiwał się do góry brzuchem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień